Trang chủ / HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT / Phó Chủ tịch UBND có quyền ban hành quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính hay không?

Phó Chủ tịch UBND có quyền ban hành quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính hay không?

          Nhiều bạn đọc hỏi trangtinphapluat.com: Phó chủ tịch UBND các cấp có quyền ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính hay không?

          Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

loading...

          Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì: Chủ tịch UBND có quyền ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả thuộc về Chủ tịch UBND các cấp. Tuy nhiên, tại Khoản 2 có quy định Chủ tịch UBND có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền. Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp cho bất kì cá nhân nào khác.

          Như vậy,  Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Xử lý vi phạm hành chính đều có quy định Chủ tịch ủy quyền (giao quyền) cho Phó Chủ tịch thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch.  Và Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng quy định Chủ tịch có nhiệm vụ, quyền hạn xử lý vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật (Khoản 8 Điều 22, 29, …). Mặc dù, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định về ủy quyền nhưng cũng quy định dẫn chiếu trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch trong việc xử lý vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật. Mà vi phạm hành chính bị xử lý theo quy định pháp luật ở đây là Luật Xử lý vi phạm hành chính, do đó đối với trường hợp ủy quyền ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính phải thực hiện theo đúng quy định của Luật XLVPHC.

          Tóm lại, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo Luật XLVPHC thì Phó Chủ tịch UBND vẫn được ủy quyền để ban hành quyết định cưỡng chế, tuy nhiên chỉ  được ban hành quyết định cưỡng chế khi Chủ tịch đi vắng và có văn bản giao quyền.

Rubi

Quảng cáo: thay doi giay phep kinh doanh, thanh lap doanh nghiep

Blog của Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật – Tư vấn pháp luật – Quảng cáo trực tuyến.
Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *