Thay đổi thông tin cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi có được không?

Bạn đọc tại địa chỉ mail levantuyen….@gmail.com đề nghị trangtinphapluat.com tư vấn trường hợp như sau: Tôi có nhận 1 cháu bé làm con nuôi và muôn cải chính trích lục khai sinh có ghi tên của vợ chồng tôi là cha nuôi vào khai sinh co được không? cán bộ tư pháp bảo không được, đề nghị trangtinphapluat.com tư vấn giúp.
Trangtinphapluat.com trả lời như sau:
Theo như nội dung bạn hỏi thì sau khi làm thủ tục nhận con nuôi, bạn đề nghị thay đổi thông  tin cha mẹ cháu bé từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi có được hay không? và thủ tục như thế nào?
1. Về thay đổi thông tin cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi 
+ Theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Hộ tịch thì: Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi
Thay đổi thông tin cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh
+ Theo Khoản 2 Điều 26 Luật Hộ tịch thì phạm vi thay đổi hộ tịch gồm: Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.
+ Theo Luật Nuôi con nuôi thì không có quy định về thay đổi thông tin cha, mẹ trong nội dung khai sinh của con nuôi mà chỉ có quy định về thay đổi họ, tên của con nuôi. Và tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 thì: “Việc bổ sung, thay đổi thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch“.
Như vậy, theo Luật Hộ tịch thì được thay đổi thông tin về cha mẹ trong nội dung khai sinh khi đã được nhận làm con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi. Tuy nhiên, Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 24/2019/NĐ-CP thì lại quy định việc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi được thực hiện theo pháp luật về hộ tịch dẫn đến các cơ quan tham mưu lúng túng trong việc thực hiện thay đổi thông tin về cha mẹ nuôi theo yêu cầu của công dân.
2. Thủ tục thay đổi cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi
+ Luật Hộ tịch tại Điều 28 chỉ quy định chung về thay đổi hộ tịch như sau (áp dụng cho người dưới 14 tuổi, trên 14 tuổi thì thẩm quyền của cấp huyện):

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

(Tổng hợp 48 công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch của Bộ Tư pháp)

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Thủ tục thay đổi họ của con nuôi từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôiThủ tục thay đổi họ của con nuôi từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi
thủ tục Thay đổi thông tin cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

+ Theo mẫu tờ khai thay đổi hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì trong 2 trường hợp phải có ý kiến của cha mẹ hoặc của người đó, cụ thể: (01)   Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi); (02)Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi).

Điều này có thể hiểu đối với trường hợp thay đổi thông tin từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi sau khi đã được nhận nuôi con nuôi thì việc thay đổi này không bắt buộc phải có ý kiến của trẻ và của cha mẹ đẻ.

Tóm lại, theo Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành 02 Luật này thì  cha mẹ nuôi có quyền yêu cầu UBND cấp xã (trường hợp con nuôi dưới 14 tuổi), UBND cấp huyện (trường hợp con nuôi từ đủ 14 tuổi trở lên) tiến hành thay đổi hộ tịch, cụ thể thay đổi thông tin từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi theo thủ tục thay đổi hộ tịch quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch.

3. Quy định mới sắp ban hành

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang dự thảo thông tư thay thế 25/2015/TT-BTP, theo đó có quy định tại Điều 19 về Thay đổi, bổ sung hộ tịch của trẻ em được nhận làm con nuôi như sau: 

PHương án 1: Trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi có yêu cầu thay đổi phần khai từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi thực hiện thay đổi thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh. Thủ tục thay đổi hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật hộ tịch.

Phương án 2: Trường hợp giữa cha đẻ, mẹ đẻ và cha nuôi, mẹ nuôi có sự thỏa thuận nhất trí thay đổi phần khai từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi thực hiện thủ tục thay đổi hộ tịch theo quy định; ghi nội dung thay đổi vào sổ đăng ký khai sinh, thu hồi bản chính Giấy khai sinh cấp trước đây và cấp bản chính Giấy khai sinh mới phù hợp với nội dung đã được thay đổi.

Trên đây là tư vấn của trangtinphapluat.com đối với nội dung thay đổi thông tin từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi khi làm thủ tục nhận con nuôi.
Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *