Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại học có được thi tuyển công chức?

Nhiều bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học có được đăng ký dự tuyển công chức? Nếu được dự thi tuyển công chức thì cần những điều kiện gì?

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Điều kiện thi tuyển công chức
Sinh viên sắp ra trường có được thi tuyển công chức?

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Điều kiện khác do cơ quan sử dụng công chức xác định theo yêu cầu vị trí dự tuyển nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng (Khoản 1 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

(Xem bài viết thi tuyển công chức không phân biệt chính quy, tại chức)

(Xem bài viết: Muốn đậu công chức phải vượt qua 2 vòng thi)

 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Những trường hợp không được thi tuyển công chức
Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được thi công chức

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

(Tải phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất)

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(Xem bài viết hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch)

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Điều kiện thi tuyển công chức
Sinh viên vẫn có thể thi tuyển công chức

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Sinh viên sắp tốt nghiệp vẫn có thể thi tuyển công chức

Căn cứ vào điều kiện dự tuyển công chức và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thì người dự tuyển phải có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Tuy nhiên, Luật cán bộ, công chức, Nghị định 161/2018/NĐ-CP cũng quy định cơ quan tổ chức thi tuyển có quyền yêu cầu Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, do đó cơ quan tổ chức thi tuyển có thể đưa ra yêu cầu đối với người dự tuyển là có bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã qua kỳ thi tốt nghiệp và các bảng điểm (đối với người đã thi tốt nghiệp đại học nhưng chờ nhận bằng).

(Tải tài liệu thi công chức khối Đảng, đoàn thể, Khối Nhà nước, thi viên chức y tế, giáo dục, sự nghiệp tại đây )

Như vậy, đối với sinh viên đã thi tốt nghiệp đại học chờ nhận bằng vẫn có thể dự thi tuyển công chức nếu như cơ quan dự tuyển cho phép.

Do đó, trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức săp tới, các bạn sinh viên hết sức lưu ý tới điều kiện dự tuyển công chức, viên chức được nêu cụ thể trong kế hoạch thi tuyển công chức của cơ quan tổ chức thi tuyển công chức để xác định mình có thuộc đối tượng được dự tuyển công chức hay không.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *