Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phạt chủ đất hay phạt người mua đất?

Trường hợp nhà ông A đang sử dụng một miếng đất đang là đất nông nghiệp, ông B mua lại đất của ông A bằng giấy tờ mua bán viết tay của 02 hộ gia đình vào năm 2011 không có xác nhận của chính quyền địa phương, Năm 2013 ông B xây dựng công trình nhà trên diện tích đất nông nghiệp trên. Vậy UBND xã có thể xử lý ông B với hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất được không? Em cảm ơn Anh nhiều ạ!!

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Xử phạt người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Theo như nội dung câu hỏi ở trên thì người thực hiện hành vi vi phạm hành chính là ông B mặc dù về mặt pháp luật thì giấy tờ đất đai ông B chưa có, do đó theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì phải lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính đối với ông B về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

Xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
Xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”.

(Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có sổ đỏ, có bị xử phạt?)

Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính áp dụng đối với cá nhân/tổ chức có hành vi vi phạm. Ở đây, ông B có hành vi tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nên ông B sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

(Điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai)

Thứ hai, về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì “người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính”, ở đây chính quyền địa phương đã chứng minh được ông B là người xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp nên có đủ cơ sở để xử phạt ông B.

Thứ ba, theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP  (nay là Nghị định 91/2019/NĐ-CP) chỉ quy định xử phạt hành vi chuyển mục đích sử dụng đất, không quy định là ai chuyển, do đó nếu người có thẩm quyền xác định được đối tượng thực hiện hành vi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng đó và xử phạt.

(Hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Khoản 2 Điều 8 quy định: Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Tóm lại, từ những căn cứ phân tích nêu trên thì mặc dù đất đứng tên giấy tờ là của ông A, ông B đã nhận chuyển nhượng bằng giấy viế tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương và có hành vi xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, là hành vi vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, do đó chính quyền địa phương phải lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính đối với ông B về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai.

Cưỡng chế nếu không chấp hành

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, trường hợp vi phạm dưới 3ha thì Chủ tịch UBND xã nơi xảy ra vi phạm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu trên 3h thì chuyển hồ sơ để Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định xử phạt (gồm phạt tiền và áp dụng biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp).

(Hướng dân xử phạt hành vi Xây nhà không phép trên đất nông nghiệprồi bán cho người khác)

Quá thời hạn ghi trong quyết định xử phạt mà ông B không chấp hành nộp tiền phạt, không tháo dỡ công trình nhà vi phạm thì người đã ban hành quyết định xử phạt ban hành quyết định cưỡng chế tiền phạt và cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xem video hướng dẫn xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

(Xem thêm Vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất)

(Xem thêm Vướng mắc, bất cập trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *