Tag Archives: chiến lược bình đẳng giới

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Tháng hành động vì ình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Điều chỉnh chiến lược bình đẳng giới Cụ thể, Chiến lược đặt chỉ tiêu vào năm 2020, tỷ …

Read More »