loading...
Trang chủ / Tag Archives: luật chất lượng sản phẩm

Tag Archives: luật chất lượng sản phẩm

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Số/Ký hiệu 74/2018/NĐ-CP Ngày ban …

Read More »