Tag Archives: nghị định 101/2020/nđ-cp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 136/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ của Bộ

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …

Read More »