Tag Archives: nghi dinh 63/2017

Nghị định 63/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

Số/Ký hiệu 63/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 19/05/2017 Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI …

Read More »