Trang chủ / Tag Archives: nghị quyết 43/2018/NQ-HDND

Tag Archives: nghị quyết 43/2018/NQ-HDND

Từ năm 2019, 5 chức danh ở thôn sẽ không còn được phụ cấp hằng tháng

Mức hỗ trợ công an xã nghỉ việc

Ngày 06/12/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên …

Read More »