Trang chủ / Tag Archives: nuôi con nuôi

Tag Archives: nuôi con nuôi

Từ 25/4/2019: Sửa quy định về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Người được nhận con nuôi phải là trẻ em

Ngày 05/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực thi hành 25/4/2019. Theo đó, sửa đổi thẩm quyền đăng ký …

Read More »

Hồ sơ nuôi con nuôi gồm những loại giấy tờ, văn bản gì?

Người được nhận con nuôi phải là trẻ em

Bạn đọc có đị chỉ email: dienubcs@gmail.com gửi tới trangtinphapluat.com câu hỏi: hồ sơ nuôi con nuôi gồm những gì? Trangtinphapluat.com trả lời như sau: Theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: Nuôi con nuôi có 02 …

Read More »

Quyết định 1845/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh

TẢI TẠI ĐÂY Số/Ký hiệu 1845/ QĐ-UBND Ngày 25/05/2015 Người ký Trần Đình Tùng Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại …

Read More »