Tag Archives: quyết định số 60/2011/QĐ-TTg

Kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Quy tắc ứng xử của giáo viên

Theo Công văn Số 2417/TTg-KGVX ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ  về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non, theo đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý: – Kéo dài việc thực hiện một số …

Read More »