Tag Archives: sâm ngọc linh

Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam Về quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

Về Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 Số ký hiệu 194/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2015 Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/12/2015 Nguồn thu …

Read More »