Tag Archives: sắp xếp bảo hiểm xã hội

Năm 2019, sáp nhập 58 bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Hướng dẫn chứng thực hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng

Ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg   Phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo đó: 1. Giai đoạn 2019-2020 – Tại Bảo …

Read More »