Tag Archives: tài sản nhà nước

Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam Số ký hiệu 35/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2016 Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu …

Read More »

Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Số/Ký hiệu 08/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 26/02/2016 Ngày có hiệu lực 10/04/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »