loading...
Trang chủ / Tag Archives: tăng cường quản lý đất đai

Tag Archives: tăng cường quản lý đất đai

Tổng hợp văn bản ban hành từ ngày 01/01-07/01/2018

Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai Ngày 03/01/2018, Thủ tướng Chính phủ  ban hành  Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, theo đó: Thủ tướng …

Read More »