Tag Archives: thi hành quyết định xử phạt vphc

Mâu thuẩn trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai

          Theo Khoản 2 Điều 68 và Khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt …

Read More »