Tag Archives: thi tuyển công chức 2019

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở GDĐT chuẩn bị điều kiện để thi công chức 2019

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 156/TB-UBND về nội dung phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4/2019. Tháng 6, 7 sẽ tổ chức thi viên chức Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Giáo dục …

Read More »

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2020

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực 01/12/2020. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc …

Read More »

Từ năm 2020, Đại học tại chức vẫn được dự thi tuyển công chức

Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức

Từ năm 2019 thi tuyển công chức không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Đó là một trong những điểm mới về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định …

Read More »

Thi tuyển công chức năm 2019: Thí sinh phải vượt qua 2 vòng thi

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Thi tuyển công chức năm 2020 trở đi sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ …

Read More »