Tag Archives: Thông tư 09/2018/TT-BCT

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Những ai được sao chép bí mật nhà nước

Thông tư 09/2018/TT-BCT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 …

Read More »