Tag Archives: Thong tu 33/2017

Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Số hiệu: 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: 16/06/2017 TẢI TẠI …

Read More »