Tag Archives: Thông tư 40/2019/TT-BCA

Quy định mới về cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được chứng thực bản sao?

Cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân được Bộ Công an quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/11/2019. 1. Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân Khi …

Read More »