Tag Archives: tuyên truyền cải cách hành chính

Đề án tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày 10/10/2016, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 3490/QĐ-BNVPhê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” 1. Nội dung tuyên truyền Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 …

Read More »