Tag Archives: xác định giới tính

Thẩm quyền xác định lại giới tính là cơ quan nào và thủ tục như thế nào ?

Thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính

Theo Điều 7 Nghị định 88/2008/NĐ-CP và Điều 1 Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88  về xác định lại giới tính thì thẩm quyền xác định lại giới tính là cơ sở khám chữa bệnh. Và cơ sở đó phải đạt: 1. Điều kiện về cơ sở vật …

Read More »