TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tổng hợp tài liệu ôn tập thi công chức, thi viên chức mới nhất; tài liệu kiến thức chung thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năm 2024 theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 11/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 của huyện …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Tuy Đức, Đăk Nông 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 2024 theo Thông báo số 02/QĐ-HĐTD ngày 22/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng huyện huyện Đắk Glong công bố danh mục các văn bản …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, Hà Nội 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội năm 2024 theo Quyết định 08/QĐ-HĐTD ngày 22/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng huyện Sóc Sơn về phê duyệt nội dung, tài liệu …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp năm 2024 theo Danh mục ôn tập vòng 1 của thành phố Sa Đéc. Hiến pháp năm 2013. Luật Tổ chức …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh năm 2024 theo Quyết định số 3389/TB-HĐTD ngày 15/7/2024 của huyện Nghi Xuân về công bố danh mục tài liệu ôn tập …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Thông báo  của huyện Văn Yên  về công bố danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Thông báo số 173/TB-HĐTD ngày 04/7/2024 của huyện Yên Bình về công bố danh mục tài liệu ôn tập …

Read More »

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2024

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2024 Ban hành kèm theo Thông báo số 03-TB/HĐ, ngày 08/7/2024 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nghệ …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soan, giới thiệu Bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024 Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Tây Ninh, gồm các nội dung: 1. Hệ thống chính trị …

Read More »

Tài liệu thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 theo Thông báo số 1380/TB-SNV ngày 28/6/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển …

Read More »

Tài liệu thi giáo viên Mầm Non và Phổ thông công lập tỉnh Yên Bái 2024

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 2024

Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập  tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập vòng 1 đăng trên website Sở Nội vụ tỉnh …

Read More »