Bộ câu hỏi sát hạch thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Cao Bằng

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020 của tỉnh Cao Bằng, gồm 201 câu trắc nghiệm.

Bộ câu hỏi sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Cao Bằng được biên soạn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tại Công văn 1673/SGDĐT-TCCB ngày 24/12/2020 về việc hướng dẫn ôn tập kiểm tra sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2019.

Bộ câu hỏi tập trung vào các chuyên đề sau đây:

– Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non.

Tài liệu thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
Bộ câu hỏi xét thăng hạng giáo viên tỉnh Cao Bằng 2020

–   Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

– Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015  ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

– Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015  ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

(Phần mềm thi thử viên chức ngành Giáo dục đào tạo tại đây)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Cao Bằng:

Câu 1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với ?

a) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

b) nhà trường, nhà trẻ.

c) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 2 . Trẻ em từ bao nhiêu tháng tuổi được nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

a) ba tháng tuổi đến sáu tuổi

b) ba tháng tuổi đến năm tuổi

c) ba tháng tuổi đến bốn tuổi

Đáp án A

Câu 3. Đâu không phải là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học

a). Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

c) Xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục ở địa phương.

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

Câu 4. Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Đáp án B

Câu 5. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải?

a) chỉnh tề, gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

b) chỉnh tề, lịch sự phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

c) chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

Đáp án C

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020 của tỉnh Cao Bằng, gồm 201 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *