Bộ câu hỏi sát hạch thăng hạng giáo viên tỉnh An Giang năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2020 tỉnh An Giang.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh An Giang được biên soạn theo danh mục tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo tại Quyết định số 10/QĐ-HĐXTH ngày 11/12/2020 của Hội đồng xét thăng hạng giáo viên tỉnh An Giang năm 2020 về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập , hình thức đề và thời gian sát hạch tại kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II, tập trung vào các chuyên đề sau:

I. Bộ câu hỏi xét thăng hạng giáo viên mầm non gồm 305 câu

–  Luật Viên chức năm 2010;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019;

Tài liệu xét thăng hạng giáo viên tỉnh An Giang 2020
Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh An Giang 2020

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT -BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

– Văn bản hợp nhất số 04/VBHN ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non.

II. Bộ câu hỏi xét thăng hạng giáo viên tiểu học gồm 326 câu

–  Luật Viên chức năm 2010;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019;

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT -BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT  ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Dưới đây là một số câu trọng bộ câu hỏi ôn thi xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II tỉnh An Giang năm  2020: 

Câu 1.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 2. Khi được giao công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật thì viên chức có quyền?

a) Được quyền từ chối thực hiện

b) Đưọc quyền có ý kiến nhưng vẫn phải thực hiện và không chịu trách nhiệm

c) Được quyền từ chối thực hiện sau khi có ý kiến của cấp trên

Đáp án A

Câu 3.  Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?

a) được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

b) được hưởng 60% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

c) được hưởng 70% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Đáp án A

Câu 4. Kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc nào?

a) dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

b) trực tiếp, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

c) bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

Đáp án C

Câu 5. Đối với giáo viên hồ sơ nào dưới đây không thuộc  Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục

a) Kế hoạch bài dạy.

b) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm). Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

d) Sổ đăng bộ.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (gồm 305 câu), tiểu học (gồm 326 câu) từ hạng III lên hạng II năm 2020 tỉnh An Giang.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *