Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức khối Nhà nước năm 2020 gồm 243 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

– Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

– Hiến pháp 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Luật phòng, chống tham nhũng

– Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức năm 2020

– Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2020.

Câu 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

a) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

b) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân

Đáp án B

Câu 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là

a) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

b) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

c) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các công dân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đáp án B

Câu 3. Nền kinh tế Việt Nam là

a) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

b) nền kinh tế thị trường  xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

c)  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo.

Đáp án A

(Tải 515 câu trắc nghiệm   kiến thức chung thi công chức khối Đảng, mặt trận, đoàn thể 2020)

Câu 4. Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

Câu 5. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án A

Câu 6. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 7. Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

a) Miễn nhiệm

b) Cho thôi làm nhiệm vụ

c) Cả a và b

d) bố trí công tác khác.

Đáp án D

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Quy định về xử ly kỷ luật cán bộ công chức

Câu 8. Đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách như thế nào theo Nghị quyết 30c?

a) cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình trong xã hội.

b) cải cách toàn diện, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.

c) cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.

Đáp án C

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 tại đây)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2020 tại đây)

Câu 9. Theo Nghị quyết 18 thì  Đến năm nào Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn?

a) Đến năm 2021

b) Đến năm 2022

c) Đên năm 2023

d) Đến năm 2024

Đáp án A

Câu 10. Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?

a) có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

b) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

c) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết

Đáp án B

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2020.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

78 Bình luận

 1. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em xịn chân thành cảm ơn ạ

 2. Chào anh.
  Dạ cho em xin bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ.
  Em cảm ơn ạ.

 3. Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a.

 4. hoang thi thuy duyen

  Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a.

 5. Cho em xin câu hỏi với ạ

 6. nguyễn văn đông

  Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a.

 7. cho e xin bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước năm 2020 ạ

 8. Cho mình bộ câu hỏi trắc nghiệm KTC thi cong chức năm 2020 để ôn thi … Cám ơn bạn

 9. Nguyễn Thị Ly Na

  Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi công chức 2020 với ạ

 10. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em xịn chân thành cảm ơn ạ

 11. Trần lê vân huyền

  Chào anh
  Cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính quảng nam ạ
  Em cảm ơn anh

 12. Cho em xin bộ đề với ạ

 13. dạ, e là be Sương đây anh Sử. anh gưi gmail Cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính quảng nam ạ
  Em cảm ơn anh nhièu nhe

 14. Cho em xin bộ câu hỏi thi công chức khối hành chính này với ạ

 15. cho e xin bộ câu hỏi với ạ, e cám ơn nhiều

 16. Nguyễn Thị Thúy Diễm

  Cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2020
  Dạ em cảm ơn ạ

 17. Chào anh!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a nhiều

 18. Nguyễn Trần Thị Tuyết Trinh

  Hi anh. Cho em xin bộ câu hỏi thi công chức 2020 với ạ

 19. Chào ban
  Bạn có thể xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
  Cảm ơn ban trước

 20. Nguyễn Hữu Đại

  Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh ạ.

 21. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh nhieu a.

 22. Cho e xin bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn!

 23. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh nhieu a.

 24. Khưu Thị TRâm Thuỷ

  Xin chào anh, anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung năm 2020 với ạ. Em cám ơn nhiều

  • Dạ anh cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
   Em cảm ơn a nhiều!

 25. Hoàng thị nhân

  Dạ anh cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a nhiều!

 26. Em chào anh! anh gửi mail cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung 2020 với ạ! Em cảm ơn!

 27. nguyễn thị nhi

  chào anh ạ. anh cho em xin câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng năm 2020 với ạ. em chân thành cảm ơn

 28. Chào admin! Xin admin cho 1 số tài liệu thi công chức Quảng Nam năm 2020 với:
  1. Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và anh văn ;
  2. Câu hỏi ôn tập môn chuyên ngành Xây dựng
  Cảm ơn admin!

 29. Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a ạ

 30. anh ơi cho e xin bộ câu hỏi này với. em cảm ơn

 31. Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020,
  Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và anh văn; Câu hỏi ôn tập môn chuyên ngành Công thương với ạ
  Em cảm ơn a.
  Chúc anh một ngày tốt lành ạ!

 32. Chào anh,
  anh cho em xin bộ câu hỏi này với ạ
  Em cảm ơn anh

 33. Em chào anh,
  Anh cho em xin bộ câu hỏi và đáp án kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2020 ạ!.
  Em xin chân thành cảm ơn ạ

 34. Cho em xin tài liệu ôn thi công chức ngành môi trường với ạ

 35. EM chào ANH
  A cho E xin bộ câu hỏi và đáp án kiến thức chung công chức nhà nước năm 2020 của tỉnh Quảng Nam ạ. E cảm ơn A

 36. Cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 với ạ.
  Em cảm ơn ạ

 37. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em cảm ơn ạ!

 38. Đặng Bá Thuận

  Dạ em chào Anh!
  Anh cho em xin đề cương thi công chức 2020 với ạ!
  Em cảm ơn nhiều ạ!

 39. Rất hữu ích. Cảm ơn Anh Nguyễn Quốc Sử
  Nếu được Anh có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này qua email ạ
  Chân thành cảm ơn

 40. cho e xin bộ câu hỏi thi công chức tỉnh quảng nam với ạ! e cám ơn

 41. Anh có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này qua email ạ. Cảm ơn anh!

 42. Nguyễn Thị Danh

  Cho e xin toàn bộ câu hỏi thi công chức tỉnh Quảng Nam với ạ, Em cảm ơn.

 43. Dạ a cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020,
  Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và anh văn; Câu hỏi ôn tập môn chuyên ngành tài chính với ạ
  Em cảm ơn a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *