Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển Giáo viên tỉnh Hòa Bình năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển giáo viên làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình năm 2020, gồm 140 câu.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo Thông báo số 1229/TB-SGD&ĐT ngày 02/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

(Liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com để Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên tỉnh Bình Định năm 2020 ban hành kèm theo Công văn số 06/HĐTD ngày 10/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh Bình Định)

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) gồm các chuyên đề:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; – Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức tỉnh Hòa Bình 2020
Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức tỉnh Hòa Bình 2020

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

– Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (đã bãi bỏ Điều 2, Điều 4, Điều 7, Điều 8);

Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com để tải toàn văn 140  câu hỏi trắc nghiệm  kiến thức chung thi tuyển giáo viên tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm trong Bộ câu hỏi thi viên chức giáo viên tỉnh Hòa Bình 2020:

Câu 1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài

a) 3 tháng    b) 6 tháng        c) 9 tháng

Đáp án A

Câu 2. Nguyên tắc nào sau đây không được áp dụng khi xử lý kỷ luật viên chức

a) Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.

b) Được áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.

c) Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính, hình sự thay cho hình thức kỷ luật.

Đáp án A

Câu 3. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp  là bao nhiêu tháng

a) 3 tháng          b) 6 tháng       c) 9 tháng

Đáp án B

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức)

Câu 4. Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp nào ?

a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

b) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết; Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

c) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian ngắn.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi chuyên viên chính tỉnh Hòa Bình 2021, gồm 1511 câu..

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức giáo viên, viên chức Y tế, viên chức sự nghiệp công lập; công chức khối Nhà nước, công chức Khối Đảng – Mặt trận – Đoàn thể tại đây)

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. e muố toàn bộ câu hỏi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *