Tài liệu kiểm tra sát hạch công chức cấp xã huyện Tương Dương, Nghệ An

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An năm 2022, gồm 748 câu  và 179 câu Kỹ năng công nghệ thông tin và soạn thảo văn bản

Phần thi số 1. Trắc nghiệm kiến thức chung

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
 2. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015,
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019
 4. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019
 6. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
 7. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi quy định về công chức cấp xã  và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã , ở thôn, tổ dân phố
 8. Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 9. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 10. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025
  Tài liệu kiểm tra sát hạch công chức cấp xã huyện Tương Dương, Nghệ An
  Tài liệu kiểm tra sát hạch công chức cấp xã huyện Tương Dương, Nghệ An

Phần thi số 2. Kỹ năng công nghệ thông tin và soạn thảo văn bản

 1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 2. Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?

a) quốc gia của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

b) quốc gia độc lập của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

c) quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).   Cơ quan quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

A.Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

B.Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

C,Các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

D.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 3. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Đối với các chức danh Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – Đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội, việc xét tuyển được thực hiện theo mấy vòng?

a) 01 vòng    b) 02 vòng   c) 03 vòng   d) 04 vòng

Đáp án B

Câu 5. Cán bộ cấp xã đang xếp lương như công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng chế độ phụ cấp như thế nào?

a) được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm

b) được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 70% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm

c) được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm

Đáp án A

Câu 6. “Bản chính văn bản giấy” là?

a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

c) Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo văn bản của cơ quan, tổ chức

d) Tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành

Đáp án A

Câu 7. Theo hướng dẫn số 36 thì ai có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

a) Cán bộ, nhân viên được giao soạn thảo văn bản

b) Người ký văn bản

c) Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòn

d) Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An năm 2022, gồm 748 câu  và 179 câu Kỹ năng công nghệ thông tin và soạn thảo văn bản (Lưu ý: Không có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025)

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *