Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh An Giang 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh An Giang năm 2021, gồm 676 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh An Giang năm 2021 được biên soạn theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh An Giang, tập trung vào các chuyên đề sau:

Nội dung 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị

Nội dung 2 . Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
Nội dung 3 . Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung 4 . Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi, bổ sung 2019

Tài liệu xét thăng hạng giáo viên tỉnh An Giang 2020
Tài liệu ôn thi thi công chức hành chính tỉnh An Giang năm 2021

Nội dung 5. Luật cán bộ, công chức
Nội dung 6 .  Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019

Nội dung 7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung 8. Luật Phòng, chống tham nhũng
Nội dung 9Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung 10 ..Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung 11 ..Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh An Giang năm 2021, gồm 676 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1. 5 tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Thanh niên xung phong

b) Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

c) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đáp án C

Câu 2. Quyền lực nhà nước trong xã hội hiện đại bao gồm 3 nhánh chủ yếu là?

a) quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp

b) quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền công pháp

c) quyền lập hiến, quyền hành pháp và quyền tư pháp

Đáp án A

Câu 3. Ở nước ta, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức nào?

a) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước

b) bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước

c) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác

Đáp án A

 Câu 4.  Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?

a) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hộivà đại biểu HĐND các cấp

b) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp

c) chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hộivà đại biểu HĐND các cấp

Đáp án B

Câu 5. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?

a) không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân.

b) không có sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân.

c) không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân và trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Đáp án A

Câu 6. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? 

a) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

c) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 7. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?

a) Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội

b) Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chỉ trong trường hợp cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh An Giang 2021, gồm 676 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *