Tài liệu ôn thi viên chức Ban quản lý dự án huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội năm 2020.

Bộ câu hỏi biên soạn theo đề cương của Hội đồng tuyển dụng viên chức UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, cụ thể các tài liệu như sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019

3. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu ôn thi viên chức Ban quản lý dự án huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Tài liệu ôn thi viên chức Ban quản lý dự án huyện Phúc Thọ, Hà Nội

4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

7. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi  viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội năm 2020, gồm 375 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1 . Quyền nào dưới đây không phải là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

a) Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

d) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

Đáp án D

Câu 2. Ttrước bao nhiêu tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu.

a) 03 tháng    b) 04 tháng    c) 05 tháng    d) 06 tháng

Đáp án A

Phần mềm thi thử kiến thức chung kỳ thi tuyển viên chức tại đây

Câu 3. Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 40% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Đáp án C

Câu 4 . Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật ;Tổ chức họp kiểm điểm; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Đáp án khác

Đáp án A

Câu 5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào?

a) 26/9/2020    b) 27/9/2020   c) 28/9/2020 d) 29/9/2020

Đáp án D

Câu 6. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?

a) tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

b) tên gọi chính thức của cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

c) tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội năm 2020, gồm 375 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh A2 thi viên chức tại đây

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi thi thử tiếng Anh 2021 và tiếng Anh năm 2020 của Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *