Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2020, gồm 355 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức cấp xã huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được biên soạn theo Thông báo số 10/TB-HĐTDCCX ngày 13/11/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã của huyện Yên Châu, tập trung vào các chuyên đề sau:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Sơn La năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức cấp xã, huyện Yên Châu tỉnh Sơn La 2020

– Nghị quyết 1211//2016 / UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

– Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã;

– Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

– Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2020, gồm 355 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1.  Ban của Hội đồng nhân dân là?

a) cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân

b) cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân

c) cơ quan của Hội đồng nhân dân

Đáp án C

Câu 2 . Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) ) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 3. Công chức cấp xã có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách

b) Cảnh cáo

c) Buộc thôi việc

Đáp án A

Câu 4 . Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi như thế nào?

a) Ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản

b) Ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó.

c) Ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Đáp án A

Câu 5. Tiêu chuẩn Quy mô dân số Xã không thuộc miền núi, vùng cao từ?

a) 000 người trở lên;

b) 6.000 người trở lên;

c) 7.000 người trở lên;

d) 8.000 người trở lên;

Đáp án D

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2020.  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *