Tài liệu thi công chức cấp xã thuộc thị xã Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc thị xã Phý Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Thông báo  Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm 517 câu trắc nghiệm, tập trung vào các nội dung sau:

SttTên loại, số, ký hiệu văn bảnTrích yếu nội dung văn bảnGhi chú
1Hiến pháp năm 2013 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrừ Điều 14 đến 49 chương 2Trừ ĐIều 50 đến 63 chương 3

Trừ Điều 64 đến 68 chương 4

Trừ Điều 117 và Điều 118 chương 10

Trừ Điều 119 và 120 chương 11

2Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hộiLuật Tổ chức chính quyền địa phươngTrừ ĐIều 6 đến Điều 29 chương 2

Trừ ĐIều 37 đến Điều 50 và Điều 65 đến Điều 71 chương 3

3Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hộiLuật Cán bộ, công chứcTrừ Điều 21 đến 31 chương 3Trừ Điều 32 đến 60 chương 4
4Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/200 của Văn phòng Quốc hộiLuật Phòng, chống tham nhũngTrừ Điều 78 đến 82 chương 6Trừ Điều 89 đến 91 chương 8

Trừ Điều 92 đến 95 chương 10

5Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030Toàn bộ nội dung
6Quyết định 1847/QĐ-TTg  ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt Đề án văn hóa công vụToàn bộ nội dung

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2021
Tài liệu thi công chức cấp xã thuộc thị xã Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 3. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

b) Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.

c) Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

Câu 5. Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện ở hải đảo chia thành các đơn vị hành chính cấp xã thì?

a) tại đơn vị hành chính cấp xã tổ chức cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương, cấp chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện ở hải đảo gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

b) tại đơn vị hành chính cấp xã tổ chức cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương, cấp chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện ở hải đảo gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

c) tại đơn vị hành chính cấp xã tổ chức cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Chính phủ quy định không phải là cấp chính quyền địa phương, cấp chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện ở hải đảo gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

d) tại đơn vị hành chính cấp xã tổ chức cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Thủ tướng Chính phủ quy định không phải là cấp chính quyền địa phương, cấp chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện ở hải đảo gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Đáp án A

Câu 6. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?

a) 14/7/2021

b) 15/7/2021

c) 16/7/2021

d) 17/7/2021

đáp án B

Câu  7. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 gồm 519 câu

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *