Tài liệu thi viên chức ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm các văn bản sau:

  1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
  2. Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.
  3. Quyết định 67/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Tài liệu thi viên chức ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2022
Tài liệu thi viên chức ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2022

Câu 1. Hiến pháp là?

a) luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

b) luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

c) luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải theo với Hiến pháp.

Đáp án B

Câu 2. Hiến pháp được thông qua khi?

a) có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

b) có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

c) có ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Đáp án A

Câu 3. Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây

a)Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp;

b) Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;

c) Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

d) Tất cả chức năng trên

Đáp án D

Câu 4. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 5. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 6. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 7. Những việc  công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được làm:

a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ; Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

b) Giải quyết khẩn trương các yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu

c) Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ; Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người nhà của người bệnh.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải :Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm 304 câu (Lưu ý: Thiếu Quyết định 67/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

Tài liệu ôn thi tiếng anh viên chức – trình độ B

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. văn thị phượng

    cho e xin bản full với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *