Tài liệu thi viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2022 theo Thông báo của Sở Y tế tỉnh Lang sơn  về Nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022, gồm các văn bản sau:

– Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Viên chức;

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007

– Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Dưới đây là một số câu trong B

Tài liệu thi viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Tài liệu thi viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2022

ộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Câu 1. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 3. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 4.  Khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian bao nhiêu giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.

a) 12 giờ

b) 24 giờ

c) 48 giờ

Đáp án B

Câu 5. Trường hợp nào phải tổ chức cách ly y tế

a) Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

b) Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ Y tế

c) Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm B và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Đáp án A

Câu 6. Hình thức cách ly bao gồm?

a) cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

b) cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác.

c) cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác.

Đáp án C

Câu 7. Điều kiện để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng

a) Dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định đường lây truyền của dịch bệnh là đường hô hấp và nguy cơ lây truyền ở mức độ cao.

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án C

Câu 8. Thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trong trường hợp dịch xảy ra trên địa bàn cấp huyện

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Giám đốc Sở Y tế

d) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 9.  Thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trong trường hợp dịch xảy ra trên địa bàn từ hai huyện trở lên 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Giám đốc Công an tỉnh

d) Giám đốc Sở Công thương

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2022, gồm 185 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *