Tài liệu thi viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Lộc năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, gồm các văn bản sau:

  1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
  2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.
  3. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
  4. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
  5.   Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  6. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
  7. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Tài liệu thi viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Lộc năm 2023
Tài liệu thi viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Lộc năm 2023

Câu 1. Theo Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, thì không áp dụng đối với?

a) quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật

b) quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

c) quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

d) quản lý nhà nước đối với cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật

Đáp án B

Câu 2 . Đơn vị sự nghiệp công lập là

a) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

b) tổ chức do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

c) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Đáp án C

Câu 3 . Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm ?

a) mầm non, cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

b) cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thong

c) cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Đáp án C

Câu 4. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật thì?

a) không được tính vào thời gian tập sự.

b) được tính vào thời gian tập sự.

c) được tính vào thời gian tập sự được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý

Đáp án A

 Câu 5. Đâu không phải là căn cứ xác định số lượng người làm việc  trong đơn vị sự nghiệp công lập?

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động

Đáp án D

Câu 6. Thẩm quyền Quyết định cho phép thành lập, quyết định giải thể hoặc chấm dt hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài (trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lậptheo quy định?

a) UBND cấp tỉnh

b) HĐND cấp tỉnh

c) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, gồm 395 câu (Lưu ý: Thiếu Nghị định số 84/2020/NĐ-CP )

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *