Tài liệu thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định,  tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 182 câu.

Bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định (thi giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, Địa chính viên hạng III, kế toán viên, chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III) được biên soạn theo  Thông báo số : 366/TB-HĐTDVC ngày 12 /11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tràng Định, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội): Ôn tập Chương II, Chương III, Chương V;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội ): ôn tập Điều 2;
3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Tài liệu thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Tài liệu thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

4. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định (thi giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, Địa chính viên hạng III, kế toán viên, chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III) 

Câu 1. Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm

a) nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và không cần có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án B

Câu 2. Thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm được áp dụng với hành vi nào? 

a) hành vi vi phạm không thuộc trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

b) hành vi vi phạm không thuộc trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách

c) Cả a và b

Đáp án B

Câu 3.   Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn bao nhiêu tuổi?

a) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

b) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 14 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

c) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 13 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Đáp án A

Câu 4. Đối với trường hợp viên chức đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện thì tính thời điểm nghỉ hưu như thế nào?

a) Tính lùi lại không quá 02 tháng      b) Tính lùi lại không quá 04 tháng

c) Tính lùi lại không quá 05 tháng      d) Tính lùi lại không quá 06 tháng

Đáp án D

Câu 5. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là?

a) hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

b) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 26 tháng

c) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 38 tháng

d) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng

Đáp án A

Câu 6. Hình thức xử lý Khiển trách đối với thí sinh vi phạm các lỗi nào dưới đây?

a) Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

b) Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

c) Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định,  tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 182 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *