Tài liệu thi viên chức Trường Đào tạo bồi dưỡng CBCC lao động – xã hội

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức làm việc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo Quyết định số 50/QĐ-HĐTD ngày 03/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Tài liệu thi viên chức Trường Đào tạo bồi dưỡng CBCC lao động - xã hội
Tài liệu thi viên chức Trường Đào tạo bồi dưỡng CBCC lao động – xã hội

3. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

4. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

5.Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

6. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

7.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

8. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Các nội dung  viên chức)

10. Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

11. Quyết định 163/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12. Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13. Quyết định 762/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức làm việc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội:

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2. Trường hợp nào dưới đây được thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

a). Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

b). Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

c) Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

d) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi do vợ mất

Đáp án D

Câu 3. Việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện?

a) theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

b) theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh.

c) theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị gắn với vị trí việc làm

Đáp án A

Câu 4. Viên chức Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?

a) Hoàn hành tốt nhiệm vụ

b) Hoàn thành nhiệm vụ

c) Không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án C

Câu 5.  Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

b) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật

c) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức làm việc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.

Tải tài liệu tiếng Anh A2 thi viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *