Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 với 198 câu theo danh mục tài liệu ôn tập của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tại Thông báo số 786/TB-SNV ngày 02/6/2020, cụ thể gồm các chuyên đề: 

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

– – Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

– Luật Phòng, chống tham nhũng 2018;

– Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 09/11/2011 của Chính phủ.

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

– Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ chuyên đề 1 đến chuyên đề 8,Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 của  Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Trị 2020
Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Lai Châu 2020

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối khối Nhà nước tỉnh Lai Châu năm  2020.

Câu 1.  Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

a)Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

b)Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

c)Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

d)Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 2. Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?

A) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình.

B) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng.

C) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.

D) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, con chưa thành niên.

Đáp án C 

Câu 3. Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?
A. Cán bộ, công chức, viên chức.
B. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân.
C. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
D. Người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đáp án D

Câu  4. Trách nhiệm đánh giá công chức

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

Đáp án B

Câu 5. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?

A. 3 tháng. B. 6 tháng. C. 9 tháng.           D. 12 tháng.

Đáp án B

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm  2020  với 198 câu )

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. nhờ hỗ trợ câu hỏi thi cong chức Lai Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *