Bộ câu hỏi thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2021, gồm 20 câu tập trung vào các văn bản:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,viên chức; Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức, viên chức

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã…

1.  Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa ủy quyền

 
 
 
 

2.  Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?

 
 
 

3.  Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

 
 
 

4.  Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?

 
 
 

5.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

 
 
 
 

6.   Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?

 
 
 

7.  Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo  có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

 
 
 
 

8. Trong thời gian tập sự, công chức cấp xã được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng?

 
 
 
 

9.  Thẩm quyền định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Nghị định 34?

 
 
 
 

10. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được?

 
 
 

11.  Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

 
 
 
 

12. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?

 
 
 
 

13.  Nội dung nào dưới đây phải công khai để dân biết?

 
 
 
 

14.  Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

 
 
 
 

15.  Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

 
 
 

16.  Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch cán sự và tương đương là?

 
 
 
 

17.   Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là? 

 
 
 

18.  Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?

 
 
 
 

19.   Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

 
 
 
 

20.  ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian bao nhiêu để trực tiếp tiếp công dân?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2021

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *