Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Giáo dục đào tạo / Sửa đổi chương trình giáo dục mầm non

Sửa đổi chương trình giáo dục mầm non

TheoThông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT thì sửa đổi một số nội dung sau:

1. Trẻ 3 – 12 tháng tuổi

Trẻ 3 – 6 tháng tuổi

Bú mẹ.

Ngủ: 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 3 6 THÁNG TUỔI

Thời gian

Hoạt động

20 – 30 phút

Đón trẻ

80 – 90 phút

Ngủ

20 – 30 phút

Bú mẹ

50 – 60 phút

Chơi – Tập

110 – 120 phút

Ngủ

20 – 30 phút

Bú mẹ

50 – 60 phút

Chơi – Tập

80 – 90 phút

Ngủ

20 – 30 phút

Bú mẹ

50 – 60 phút

Trả trẻ

Trẻ 6 – 12 tháng tuổi

Bú mẹ và ăn bổ sung 2 3 bữa.

Ngủ: 2 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 6 12 THÁNG TUỔI

Thời gian

Hoạt động

20 – 30 phút

Đón trẻ

80 – 90 phút

Ngủ

50 – 60 phút

Ăn

50 – 60 phút

Chơi – Tập

20 – 30 phút

Bú mẹ

110 – 120 phút

Ngủ

50 – 60 phút

Ăn

50 – 60 phút

Chơi – Tập

80 – 90 phút

Trẻ bé ngủ/Trẻ lớn chơi/Trả trẻ

2. Trẻ 12 – 24 tháng tuổi

Trẻ 12 – 18 tháng tuổi

– Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

– Ngủ: 2 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 12 – 18 THÁNG TUỔI

Thời gian

Hoạt động

20 – 30 phút

Đón trẻ

50 – 60 phút

Chơi – Tập

80 – 90 phút

Ngủ

50 – 60 phú

Ăn chính

50 – 60 phút

Chơi – Tập

20 – 30 phút

Ăn phụ

110 – 120 phút

Ngủ

50 – 60 phút

Ăn chính

80 – 90 phút

Chơi/trả trẻ

Trẻ 18 – 24 tháng tuổi

Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

Ngủ: 1 giấc trưa.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG TUỔI

Thời gian

Hoạt động

50 – 60 phút

Đón trẻ

110 -120 phút

Chơi – Tập

50 – 60 phút

Ăn chính

140 – 150 phút

Ngủ

20 – 30 phút

Ăn phụ

50 – 60 phút

Chơi – Tập

50 – 60 phút

Ăn chính

50 – 60 phút

Chơi/Trả trẻ

3. Trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

Ngủ: 1 giấc trưa.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI

Thời gian

Hoạt động

50 – 60 phút

Đón trẻ

110 – 120 phút

Chơi – Tập

50 – 60 phút

Ăn chính

140 – 150 phút

Ngủ

20 – 30 phút

Ăn phụ

50 – 60 phút

Chơi – Tập

50 – 60 phút

Ăn chính

50 – 60 phút

Chơi/Trả trẻ

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *