Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

STTTên TTHCCơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp huyện
1Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)UBND cấp huyện
B. Thủ tục hành chính cấp xã
1Thủ tục bầu hòa giải viênUBND cấp xã
2Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giảiUBND cấp xã
3Thủ tục thôi làm hòa giải viênUBND cấp xã
4Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênUBND cấp xã

 

TẢI TẠI ĐÂY

Xem thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải cơ sở mới nhất

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *