Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025.

Mục tiêu tổng quát

Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói đến năm 2025 thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 do Chính phủ VIệt Nam cam kết với Tổ chức Liên Hiệp quốc.

Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam
Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

– Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm.

  • Giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn bình quân đầu người dưới 1.800kcal dưới 5%
  • Tăng mức tiêu thụ rau, củ, quả trung bình đầu người lên 400g/ngày.

– GIảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi, với chỉ tiêu như sau:

  • Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thấp còi dưới 2 tuổi toàn quốc xuống dưới 20% (riêng vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên xuống dưới 25%)
  • Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 2 tuổi  xuống dưới 5%
  • Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp  (<2.500gam) xuống dưới 8%.

– Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững: 100% hộ tham gia chương trình được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất;

– Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và tăng thu nhập: Các hộ tham gia chương trình có tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập 10%.

Kinh phí thực hiện chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói được lấy từ kinh phí chương trình mục tiêu giảm nghèo; các chương trình mục tiêu, dự án; nguồn vốn sự nghiệp hằng năm  và nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Kinh phí dự toán là 545.110 triệu đồng.

TẢI Quyết định số 712/QĐ-TTg

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *