Sửa đổi cơ chế đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

 Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, theo đó:

Cơ chế quản lý, nội dung đầu tư  cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Sửa đổi cơ chế đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Sửa đổi cơ chế đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2016-2020 đến hết năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 và không thuộc diện hỗ rợ đầu tư của chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

TẢI Quyết định số 596/QĐ-TTg

rubi

DANH SÁCH

XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Tỉnh

Huyện

23

82

291

1. Quảng Ninh

1

6

 Vân Đồn
  Vạn Yên
  Bình Dân
  Đài Xuyên
  Thắng Lợi
  Ngọc Vừng
  Bản Sen
2. Ninh Bình

1

5

 Kim Sơn
  Kim Mỹ
  Kim Tân
  Cồn Thoi
  Kim Hải
  Kim Trung
3. Thanh Hóa

6

30

 Nga Sơn
  Nga Thủy
  Nga Tiến
  Nga Tân
 Hậu Lộc
  Hưng Lộc
  Hải Lộc
  Ngư Lộc
  Đa Lộc
 Hoằng Hóa
  Hoằng Châu
  Hoằng Hải
  Hoằng Thanh
  Hoằng Trường
  Hoằng Tiến
  Hoằng Phụ
  Hoằng Yến
 Thị xã Xầm Sơn
  Quảng Cư
  Quảng Vinh
  Quảng Hùng
 Quảng Xương
  Quảng Nham
 nh Gia
  Tân Dân
  Hải Hòa
  Hải Hà
  Ninh Hải
  Tĩnh Hải
  Hải Lĩnh
  Hải Ninh
  Hải An
  Hải Yến
  Nghi Sơn
  Hải Thượng
  Hải Thanh
4. Nghệ An

4

12

 Thị xã Hoàng Mai
  Quỳnh Lộc
 Quỳnh Lưu
  Quỳnh Thọ
  Quỳnh Long
 Diễn Châu
  Diễn Vạn
  Diễn Trung
  Diễn Kim
  Diễn Hải
  Diễn Bích
 Nghi Lộc
  Nghi Yên
  Nghi Tiến
  Nghi Thiết
  Nghi Quang
5. Hà Tĩnh

6

29

 Kỳ Anh
  Kỳ Khang
  Kỳ Phú
  Kỳ Xuân
 Cẩm Xuyên
  Cẩm Lĩnh
  Cẩm Dương
  Cẩm Hòa
  Cẩm Nhượng
  Cẩm Lộc
 Thạch Hà
  Thạch Hội
  Thạch Trị
  Thạch Lạc
  Thạch Hải
  Thạch Đỉnh
  Thạch Bàn
 Lộc Hà
  Thạch Kim
  Mai Phụ
  Thịnh Lộc
 Nghi Xuân
  Xuân Hội
  Xuân Trường
  Xuân Đan
  Xuân Hải
  Xuân Yên
  Cổ Đạm
  Xuân Liên
  Cương Gián
 Thị xã Kỳ Anh
  Kỳ Nam
  Kỳ Ninh
  Kỳ Lợi
  Kỳ Hà
6. Quảng Bình

5

12

 Thị xã Ba Đồn
  Quảng Minh
  Quảng Văn
  Quảng Sơn
  Quảng Trung
 Quảng Trạch
  Phù Hóa
  Quảng Đông
 Bố Trạch
  Mỹ Trạch
 Quảng Ninh
  Hền Ninh
  Duy Ninh
  Hải Ninh
 Lệ Thủy
  Hưng Thủy
  Hồng Thủy
7. Quảng Trị

5

13

 Hải Lăng
  Hải An
  Hải Khê
 Triệu Phong
  Triệu Vân
  Triệu An
  Triệu Lăng
  Triệu Độ
 Gio Linh
  Trung Giang
  Gio Hải
  Gio Việt
  Gio Mai
 Vĩnh Linh
  Vĩnh Thái
  Vĩnh Giang
 Huyện đảo Cồn cỏHuyện đảo Cồn cỏ
8. Thừa Thiên Huế

4

27

 Phong Điền
  Phong Chương
  Phong Bình
  Điền Hương
  Điền Môn
  Điền Hòa
 Quảng Điền
  Quảng An
  Quảng Thành
  Quảng Phước
  Quảng Công
  Quảng Ngạn
  Quảng Thái
  Quảng Lợi
 Phú Lộc
  Lộc Bình
  Vinh Hải
  Vinh Mỹ
  Vinh Giang
  Lộc Trì
  Vinh Hiền
  Lộc Vĩnh
 Phú Vang
  Vinh Phú
  Vinh Hà
  Phú Xuân
  Vinh Thái
  Vinh Xuân
  Phú Diên
  Vinh An
  Phú An
9. Quảng Nam

3

8

 Núi Thành
  Tam Hải
  Tam Tiến
 Thăng Bình
  Bình Nam
  Bình Hải
  Bình Đào
 Duy Xuyên
  Duy Vinh
  Duy Hải
  Duy Nghĩa
10. Quảng Ngãi

5

19

 Bình Sơn
  Bình Chánh
  Bình Thạnh
  Bình Thuận
  Bình Châu
  Bình Đông
  Bình Hải
 Đức Phổ
  Phổ Châu
  Phổ Khánh
  Phổ An
  Phổ Quang
 Lý Sơn
  An Vĩnh
  An Bình
  An Hải
 Mộ Đức
  Đức Lợi
  Đức Chánh
  Đức Phong
  Đức Minh
  Đức Thắng
 Thành phố Quảng Ngãi
  Tịnh Kỳ
11. Bình Định

4

18

 Tuy Phước
  Phước Thắng
 Phù Cát
  Cát Minh
  Cát Khánh
  Cát Thành
  Cát Chánh
  Cát Tiến
  Cát Hải
 Phù Mỹ
  Mỹ Lợi
  Mỹ Thọ
  Mỹ Cát
  Mỹ Thành
  Mỹ An
  Mỹ Thắng
  Mỹ Đức
 Hoài Nhơn
  Hoài Thanh
  Hoài Hải
  Hoài Mỹ
  Tam Quan Nam
12. Phú Yên

3

11

 Thị xã Sông Cầu
  Xuân Bình
  Xuân Hòa
  Xuân Thịnh
  Xuân Phương
  Xuân Thọ 2
 Đông Hòa
  Hòa Tâm
 Tuy An
  An Hải
  An Ninh Đông
  An Hiệp
  An Hòa
  An Ninh Tây
13. Khánh Hòa

1

4

 Vạn Ninh
  Đại Lãnh
  Vạn Thạnh
  Vạn Phước
  Vạn Khánh
14. Ninh Thuận

2

3

 Thuận Nam
  Phước Dinh
 Ninh Phước
  An Hải
  Phước Hải
15. Bình Thuận

1

1

 Hàm Tân
  Tân Thắng
16. Long An

1

1

 Cần Giuộc
  Phước Vĩnh Đông
17. Tiền Giang

3

11

 Tân Phú Đông
  Tân Thới
  Tân Phú
  Tân Thạnh
  Phú Thạnh
  Phú Đông
  Phú Tân
 Thị xã Gò Công
  Bình Xuân
  Bình Đông
 Gò Công Đông
  Gia Thuận
  Kiểng Phước
  Phước Trung
18. Trà Vinh

4

7

 Cầu Kè
  Hòa Tân
 Tiểu Cần
  Tân Hòa
 Duyên Hải
  Long Khánh
  Long Vĩnh
 Trà Cú
  Lưu Nghiệp Anh
  Kim Sơn
  Hàm Tân
19. Bến Tre

6

30

 Ba Tri
  Bảo Thuận
  An Thủy
  Bảo Thạnh
  An Hòa Tây
  An Ngãi Tây
  Tân Hưng
  An Hiệp
  Tân Xuân
  An Đức
 Bình Đại
  Thừa Đức
  Phú Vang
  Vang Quới Đông
  Đại Hòa Lộc
  Thạnh Trị
  Phú Long
 Thạnh Phú
  Thạnh Phong
  Thạnh Hải
  An Điền
  Giao Thạnh
  Mỹ An
  Bình Thạnh
  An Nhơn
  An Qui
  An Thuận
 Mỏ Cày Nam
  Thành Thới A
  Thành Thới B
  Bình Khánh Đông
 Giồng Trôm
  Thạnh Phú Đông
  Hưng Phong
 Châu Thành
  Tiên Long
20. Kiên Giang

3

12

 An Minh
  Đông Hưng A
  Thuận Hòa
  Vân Khánh
  Vân Khánh Đông
  Vân Khánh Tây
  Tân Thạnh
 An Biên
  Nam Yên
  Nam Thái A
  Tây Yên
  Nam Thái
 Hòn Đất
  Thổ Sơn
  Bình Giang
21. Sóc Trăng

5

14

 Long Phú
  Long Đức
  Song Phụng
 Kế Sách
  Xuân Hòa
  Phong Nẫm
  Nhơn Mỹ
 Cù Lao Dung
  An Thạnh Tây
  An Thạnh Đông
  Đại Ân 1
  An Thạnh 3
  An Thạnh Nam
 Trần Đề
  Đại Ân 2
  Trung Bình
 Thị xã Vĩnh Châu
  Vĩnh Hải
  Lai Hòa
22. Bạc Liêu

3

7

 Đông Hải
  An Phúc
  Long Điền Đông
  Long Điền Tây
  Điền Hải
 Hòa Bình
  Vĩnh Thịnh
  Vĩnh Hậu
 Thành phố Bạc Liêu
  Vĩnh Trạch Đông
23. Cà Mau

6

11

 Đầm Dơi
  Tân Thuận
  Nguyễn Huân
 Phú Tân
  Nguyễn Việt Khái
 Trần Văn Thời
  Khánh Bình Tây
  Khánh Bình Tây Bắc
 Năm Căn
  Tam Giang Đông
 U Minh
  Khánh Hội
  Khánh Tiến
 Ngọc Hiển
  Tân An
  Viên An
  Tam Giang Tây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. E vừa gọi cho anh ạh. Và đây là vấn đề e thắc mắc

    • Nguyễn Quốc Sử

      cơ chế này áp dụng giai đoạn 2016-2020, đối với các xã được công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 thì từ 2019 trở đi không được hỗ trợ nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *