Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TẢI TẠI ĐÂY

hội nghị Phản biện xã hội được tiến hành theo trình tự sau:

– Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội chủ trì hội nghị Phản biện xã hội.

– Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản.

– Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội định hướng nội dung tập trung Phản biện xã hội.

– Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về nội dung dự thảo văn bản được Phản biện xã hội.

– Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được Phản biện xã hội cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được Phản biện xã hội.

– Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội kết luận.

– Trên cơ sở kết quả hội nghị PBXH, Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị – xã hội xây dựng văn bản PBXH gửi cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *