Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Quốc phòng an ninh / Nghị định 164/2018/NĐ-CP Về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội

Nghị định 164/2018/NĐ-CP Về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội

Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

Số/Ký hiệu 164/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày có hiệu lực 10/02/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY

Nguyên tắc kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng

– Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sáng chiến đấu của Quân đội, huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

– Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hoạt động quốc phòng với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội; xác định rõ mục tiêu trước mắt và lâu dài; hoạt động kết hợp phải được thực hiện trong cả quá trình từ giai đoạn lập, thẩm định đến triển khai thực hiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong từng công trình, từng dự án phát triển kinh tế – xã hội theo vùng, lãnh thổ; trong tất cả các ngành, lĩnh vực nền kinh tế quốc dân của bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân, liên quan.

Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.
Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

– Xác định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong hoạt động quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

Nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội

Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội bao gồm việc kết hợp mọi hoạt động về hoạt động quốc phòng với xây dựng và thực hiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Nội dung kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng

Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng bao gồm việc kết hợp trong xây dựng, tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương; kết hợp trong phát triển vùng, lãnh thổ, kết hợp trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *