Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về phòng thủ dân sự

Ngày 02/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2019/NĐ-CP  Về phòng thủ dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2019, theo đó chế độ chính sách đối với người tham gia phòng thủ dân sự như sau:

1. Chế độ tiền lương, tiền công đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền

– Đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự: Mức trợ cấp theo ngày được huy động thấp nhất bằng 0,04 mức lương cơ sở theo quyết định của CHính phủ tại thời điểm đó.

– Đối với người được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự: Mức trợ cấp theo ngày được huy động thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Trường hợp làm nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến chất phóng xạ, tác nhân sinh học, hóa chất độc hại thì mức trợ cấp thấp nhất bằng 0,15 lần mức lương cơ sở.

– Nếu huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự vào ban đêm (từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau) được tính gấp đôi mức trợ cấp nêu trên; làm nhiệm vụ ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định của pháp luật.

Nghị định 02/2019 về phòng thủ dân sự
Nghị định 02/2019 về phòng thủ dân sự

– Khi tập trung huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự  cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi , về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe đi và về một lần theo quy định của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh trong quân đội nhân dân Việt Nam.

– Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả

2. Người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe. Khi làm trong môi trường độc hại hoặc nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng theo quy định hiện hành.

Trường hợp người lao động hợp đồng trong thời gian tham gia huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định.

Chi phí cho các khoản nói trên được tính chi vào cho các khoản hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

3. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Được cơ quan huy động trả tiền lương và các chế độ khác theo quy định.

Ngân sách bảo đảm được các đơn vị, doanh nghiệp tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

4. Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, công an xã được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Ngoài các chế độ, chính sách nêu trên, người được huy động huấn luyện, diễn tập làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự còn được hưởng chế độ khi bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương, hy sinh.

Tải Nghị định số 02/2019/NĐ-CP  Về phòng thủ dân sự

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *