Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi 2017 (dự thảo)

Theo Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi 2017 (dự thảo) thì Người được trợ giúp pháp lý gồm:

1. Người có công với cách mạng.
2. Người dân tộc thiểu số thường trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Người dưới 18 tuổi bị buộc tội.
4. Những người có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý bao gồm:
a) Người thuộc hộ nghèo;
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị hại, người làm chứng trong vụ án hình sự;
c) Trẻ em, trừ trẻ em bị buộc tội quy định tại khoản 3 Điều này;
d) Người khuyết tật;
đ) Nạn nhân trong vụ việc mua bán người theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người;
e) Nạn nhân của bạo lực gia đình;
g) Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;
h) Người nhiễm HIV;
i) Cha, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
k) Người nhiễm chất độc hóa học.
l) Hạ sĩ quan, binh sĩ làm nghĩa vụ quân sự bị buộc tội mà tại thời điểm bị buộc tội  gia đình người đó thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *