loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN CHỨNG THỰC / Công văn số 3680/BTP-BTTP ngày 14/10/2010 của Bộ Tư pháp về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

Công văn số 3680/BTP-BTTP ngày 14/10/2010 của Bộ Tư pháp về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

                Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 978/BTP-HCTP ngày 2/4/2009 gửi các Sở Tư pháp; Công văn số 1939/BTP-BTTP ngày 18/6/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công văn số 3745/BTP-BTTP ngày 26/10/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn đôn đốc chuyển giao việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng theo tinh thần Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

 Theo báo cáo tính đến ngày 15/9/2010 đã có: 61 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Hiện tại chỉ còn 2 tỉnh là Thái Bình và Bình Phước chưa có quyết định việc chuyển giao.

loading...

 Để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp báo cáo tình hình, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển giao. Đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp tích cực tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và ổn định công tác chứng thực của UBND cấp xã, cấp huyện, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của người dân.     

    

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 Đã ký

 Đỗ Hoàng Yến

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *