loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Linh vực Tư pháp / Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều 5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (có hiệu lực 05/3/2012)

Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều 5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (có hiệu lực 05/3/2012)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

loading...

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

                                                                 NGHỊ ĐỊNH:       

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký:

  1. Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:

a)     Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

b)    Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

  1. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 5 như sau:

c)     Chứng thực các việc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2012.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

One comment

  1. Vô tình tôi vào được trang Web của các bạn, tôi thấy thú vị vì tên cán bộ trong Phòng tương tự tên cán bộ phòng tôi (03 người trùng tên). Chắc các cũng ngạc nhiên không kém tôi đâu, vì chúng tôi cũng đang công tác tại Phòng Tư pháp huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Nói thì hơi duy tâm một tý nhưng chắc cũng có duyên, vậy 02 phòng chúng ta làm quen với nhau nhé!
    Tôi: Thủy, Phó Trưởng Phòng, có gì liên hệ điện thoại CQ: 0500.3574184 (DĐ: 0906576729)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *