Trường hợp nào công dân được quyền yêu cầu thay đổi tên?

Ngày 11/01/2017, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực ban hành Công văn 13/HTQTCT-HT  của  hướng dẫn nghiệp vụ về yêu cầu thay đổi tên.

Quyền  thay đổi tên của công dân

Quyền thay đổi tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận thay đổi họ, tên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015. Điều 26 Luật Hộ tịch quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch gồm: thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung đăng ký khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ của pháp luật dân sự.

Thủ tục thay đổi tên gọi
Trường hợp nào được thay đổi tên

Những trường hợp được thay đổi tên

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định  Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

(Xem so sánh Bộ luật Dân sự 2015 với Bộ luật dân sự 2005)

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Thay đổi tên có cần phải xác nhận của tổ dân phố?

Theo hướng dẫn của Công văn 13/HTQTCT-HT   hướng dẫn nghiệp vụ về yêu cầu thay đổi tên thì đối với trường hợp cụ thể của công dân Nguyễn Trung Âm thì việc sử dụng tên Trung Âm gây tâm lý mặc cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của ông nên đủ cơ sở để thực hiện thủ tục thay đổi tên. Đơn trình bày của ông cần có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch UBND nơi cư trú của ông Âm có thể sử dụng làm căn cứ cho việc thay đổi tên.

Rubi

TẢI TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *